Sayfa Gösterimi : 2854

Vol -3 No -1 Aralık 2013

Anasayfa \ Vol -3 No -1 Aralık 2013

17
Haz.

1. KASTAMONU VİLÂYET SÂLNÂMELERİ’NDE DÜZCE KAZASININ İDARİ VE SOSYAL YAPISI (M. 1895, M. 1900 ve M. 1904)

Yazar: Fatih ÖZÇELİK

2OKUL YÖNETİCİLERİ DENETİM YAPISININ  KARŞILAŞTIRILMASI  (Türkiye ve ABD Ohio Eyaleti Karşılaştırması)

Yazar: Süleyman GÖKSOY

3. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RİSK ANALİZİ: KASTAMONU KAMU HASTANELERİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: Faruk DAYI, Erdem AKDEMİR

             

×