Sayfa Gösterimi : 2655

Yayın Süreci

Anasayfa \ Yayın Süreci

23
May.

Dergi yılda en az bir kez yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir.

Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış olması başka bir dergiye  değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak MS Word (doc. uzantılı) ortamında hazırlanmış olması şarttır.

Yayınlanması kabul edilen çalışmalar için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanır ve elektronik ortamda pdf. uzantılı olarak dergi editörlüğüne gönderilir.

Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda “Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim BilimleriDergisi” sorumluluk kabul etmez.

Çalışmalar derginin web sayfasından kullanıcı girişi yapılarak sisteme yüklenebilir veya doğrudan dergi editörlüğünün e-mail adresine gönderilebilir.

Çalışmaların yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır.

Dergide yayınlanacak çalışmalar, Times New Roman (12 punto) yazı karakteri kullanılarak“Word”5–7 versiyonlarında yazılmalıdır. Sayfaların kenar payı 3’er cm. olmalı ve metin iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır. 1,5 satır aralığı kullanılarak çalışmalar 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 15 sayfayı aşan çalışmalar hakem değerlendirmesine girmeden yazara geri gönderilir.

İlk sayfanın başına çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı olarak yazılır. Yazar ve/veya yazarların ad ve soyadları başlığın hemen altına ortalanacak şekilde Times New Roman 12 punto ile yazılır. Yazar ve/veya yazarların görev yerleri, iletişim bilgileri sayfa altına dip not şeklinde iki kenara yaslı olarak yazılır.

Yazar ve/veya yazarların isimlerinden sonra tek satır boşluk bırakılarak 200’er kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet ile anahtar kelimeler yer alır. İngilizce başlık ise; Türkçe anahtar kelimeler yazıldıktan sonra tek satır boşluk bırakılarak yazılır. Çalışmanın yazı dili İngilizce ise Türkçe özet ve başlık eserde yer alır.

Çalışmanın ana metnine İngilizce anahtar kelimeler yazıldıktan sonra tek satır boşluk bırakılıp giriş kısmına başlanır. Çalışmanın başlığı sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak Verdanakalın ve 14 punto olarak yazılır. Çalışma içindeki tüm ana ve alt başlıklar, tablolar ve şekiller Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte yazılır. Çalışmanın ana başlığı haricindeki tüm başlıklar Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto olarak yazılır.

Kelimelerin doğruluğu/uygunluğu Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzuna göre değerlendirilir.

Tablolar klasik tablo şeklinde (satır ve sütunlu, en az 8 punto) tablo başlığı ise; tablonun hemen üstünde 12 punto olacak şekilde yazılır.

Çalışmadaki resim, fotoğraf, şekil, grafikler “Şekil” olarak isimlendirilir. Şekiller bilgisayarda hazırlanmalı, sırayla numaralandırılmalı, sayfanın ortasına konumlandırılmalı ve Şekil yazısı (Şekil 1….) şeklin altına yazılmalıdır. Şekil başlığında ilk harf büyük diğerleri ise küçük harflerle yazılır.

Çalışmada, yararlanılan tüm kaynaklar cümle sonunda parantez içinde tek ve çok yazarlı olmalarına göre örnekteki gibi gösterilir. Örnek, (Duman, 2009), (Öztürk vd.,2009).

Çalışmada kullanılan bütün kaynaklar, çalışmanın sonunda “Kaynakça” bölümünde, yazar soyadına göre alfabetik sırayla numaralandırılarak verilir. Kaynak gösteriminde; “yazar soyadı, adının baş harfi. basım yılı, eserin adı, basım sayısı ve sayfa aralığı” olarak düzenlenmelidir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Dergiye gönderilen çalışmalar,  alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Çalışma, hakemler tarafından incelendikten sonra düzeltmeye ihtiyaç olmadığı durumlarda gönderildiği haliyle yayınlanır. Hakemler tarafından düzeltme önerilmesi halinde ise yazar/yazarlar tarafından düzeltme yapıldıktan sonra yayınlanır. Eğer bir hakem olumsuz görüş bildirdiyse çalışma, editör tarafından üçüncü bir hakeme gönderilerek değerlendirme sürecini yeniden başlatır. Çalışma sürecindeki tüm gelişme ve sonuçlar elektronik ortamda ilgili yazara bildirilir. Yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalar dergi arşivinde saklanır, iade edilmez.

 Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, editörün uygun görmesi halinde hakemlerin incelemesine sunulur. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar Yayın Danışma Kurulu’nun görüşüne sunulur ve ardından yayınlanır.

İncelenmek üzere gönderilen çalışmalarda, “Bağımsız hakem değerlendirmesinin sağlanması” ve daha nesnel değerlendirme yapabilmek amacıyla değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen çalışmalarda yazar adları ve adres bilgileri yer almaz. Bu nedenle, çalışmalar ilk kez gönderilirken yazar ad ve adres bilgilerinin yazıldığı alan, bu bilgiler daha sonra eklenmek üzere boş bırakılır. Hakem değerlendirmesi sonunda yayınlanması uygun bulunan çalışmalara dergi editörlüğü tarafından yazarların isim ve iletişim bilgileri eklenerek yayın gerçekleştirilir.

×