Sayfa Gösterimi : 2770

Hakkımızda

Anasayfa \ Hakkımızda

17
Haz.

Düzce Üniversitesi, Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi (ISSN:………………) elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi’nin amacı; Tüm Yönetim ve Eğitim Bilimleri alanına giren konularda bilimsel yeterliliği kabul edilmiş çalışmaların yayınını yapmaktır.

Derginin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir.

Dergi yılda en az bir kez yayınlanır.

Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış olmasıbaşka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleriesas alınmaktadır.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak MS Word (doc. uzantılı) ortamında hazırlanmış olması şarttır.

Yayınlanması kabul edilen çalışmalar için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanır ve elektronik ortamda pdf. uzantılı olarak dergi editörlüğüne gönderilir.

Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda “Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi” sorumluluk kabul etmez.

Çalışmalar doğrudan dergi editörlüğünün e-mail adresine gönderilebilir.

Çalışmaların yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır.

×